Lech Kaniuk zwiększa swoje udziały w SunRoof i przejmuje kontrolę nad spółką