Znamienite, międzynarodowe jury będzie oceniać prace w konkursie architektonicznym „Dom Przyszłości. Najlepszy projekt SunRoof 2020”